قوانین

قوانین

قوانین و شرایط کلی استفاده از خدمات اَهَر وب:

استفاده از خدمات اَهَر وب به منزله خواندن و پذیرفتن تمام قوانین و شرایط اَهَر وب می‌باشد.

اَهَر وب می‌تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلی قوانین و شرایط را جهت ارتقاء کیفیت تغییر دهد.

هرگونه استفاده غیرمجاز و غیرقانونی از خدمات اَهَر وب ممنوع می باشد.

ارائه هاست و دامنه بعد از ارسال اسکن کارت ملی امکان پذیر می باشد