اهر وب

سفارش سیمکارت مودم

سرویس طلایی ۱

تومان ۴۰۰۰۰۰۰
 • مودم تی پی لینک MR200
 • زمان سرویس سه ماهه
 • سرعت ۸Mb تا ۸۰Mb
 • حجم کل ۱۰۰ گیگابایت

سرویس طلایی ۲

تومان ۵۰۰۰۰۰۰
 • مودم تی پی لینک MR200
 • زمان سرویس شش ماهه
 • سرعت ۸Mb تا ۸۰Mb
 • حجم کل ۲۰۰ گیگابایت

سرویس طلایی ۳

تومان ۶۰۰۰۰۰۰
 • مودم تی پی لینک MR200
 • زمان سرویس یکساله
 • سرعت ۸Mb تا ۸۰Mb
 • حجم کل ۳۰۰ گیگابایت

سرویس نقره ی ۱

تومان ۳۰۰۰۰۰۰
 • مودم تی پی لینک MR100
 • زمان سرویس سه ماهه
 • سرعت ۸Mb تا ۸۰Mb
 • حجم کل ۱۰۰ گیگابایت

سرویس نقره ی ۲

تومان ۴۰۰۰۰۰۰
 • مودم تی پی لینک MR100
 • زمان سرویس شش ماهه
 • سرعت ۸Mb تا ۸۰Mb
 • حجم کل ۲۰۰ گیگابایت

سرویس نقره ی ۳

تومان ۵۰۰۰۰۰۰
 • مودم تی پی لینک MR100
 • زمان سرویس یکساله
 • سرعت ۸Mb تا ۸۰Mb
 • حجم کل ۳۰۰ گیگابایت

سرویس برنزی ۱

تومان ۳۰۰۰۰۰۰
 • مودم تی پی لینک M7200
 • زمان سرویس سه ماهه
 • سرعت ۸Mb تا ۸۰Mb
 • حجم کل ۱۰۰ گیگابایت

سرویس برنزی ۲

تومان ۴۰۰۰۰۰۰
 • مودم تی پی لینک M7200
 • زمان سرویس شش ماهه
 • سرعت ۸Mb تا ۸۰Mb
 • حجم کل ۲۰۰ گیگابایت

سرویس برنزی ۳

تومان ۵۰۰۰۰۰۰
 • مودم تی پی لینک M7200
 • زمان سرویس یکساله
 • سرعت ۸Mb تا ۸۰Mb
 • حجم کل ۳۰۰ گیگابایت

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

اکبر پایندان      ۰۹۹۰۶۲۶۸۴۰۵

پیمایش به بالا